Strona Główna

Pracownia Usług Projektowych, Nadzoru i Szacowania Nieruchomości Jolanta Rożko wykonuje wyceny nieruchomości dla jednostek samorządu terytorialnego, instytucji, przedsiębiorstw i osób fizycznych. Wyceny wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny uchwalonymi przez Polską Federacje Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych a także zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej.